V novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2009 Sb., dále jen NOZ) který je právně účinný od 1. 1. 2014, je mnoho změn oproti původnímu občanskému a obchodnímu zákoníku.

Cílem tohoto článku Vám je přiblížit jednoduché desatero, kterým se můžete jako obchodníci řídit.

1. Odstoupit bez uvedení důvodu od kupní smlouvy uzavřené v tzv. kamenném obchodě lze pouze po dohodě s prodejcem – kupující na něj nemá právo ze zákona. Pokud tedy zákazník koupí nevhodný dárek či oblečení nevyhovující velikosti nebo si prostě jen nákup rozmyslí, nemá automatický právo zboží vrátit a požadovat zpět peníze. Pokud ale jako prodejce vyhovíte, jedná o tzv. smluvní odstoupení a jako prodejce máte pak právo požadovat např. vrácení zboží v originálním obalu, předložení kupního dokladu apod.

2. Vadný výrobek může zákazník reklamovat a to od chvíle, kdy ho převzal od prodejce po celou záruční dobu (24 měsíců), a to také tehdy, když výrobek nemá vlastnosti slibované prodejcem nebo výrobcem – např. svítící a mluvící medvídek, který nesvítí nebo nemluví. Záruční doba se následně prodlužuje se o dobu, po kterou byla daná věc reklamována.

3. Pokud je vady zjištěna měla by být reklamace provedena okamžitě, jakmile zákazník zjistí vadu – je to jeho povinnost ze zákona. V opačném případě může prodejce tvrdit, že se za tu dobu vada opravitelná změnila na neodstranitelnou a že to zákazník zavinili právě dalším užíváním. Z tohoto důvodu muže být reklamace zamítnuta.

4. Reklamuje se vždy u prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Prodejce musí přijmout reklamaci v kterékoliv své provozovně.. V prodejně musí být po celou otevírací dobu přítomen pracovník pověřený přijímáním reklamací. Prodejce se také nemůže odvolávat na chybu svého dodavatele či výrobce zboží – je odpovědný za zboží, které prodává. Stejně tak nemůže odmítnout přijetí reklamace z důvodu chybějícího obalu.

5. Kupní doklady, záruční listy apod. je povinen si zákazník schovávat, uplatnění reklamace je pak mnohem rychlejší a jednodušší. Podstatné je prokázat, že zákazník dané zboží koupili právě u daného prodejce – např. dokladem o platbě kartou, svědectvím jiné osoby, čestným prohlášením atd. Je na kupujícím aby si zkontroloval, že obdržel doklad o koupi a záruční list. Prodejce ho sice nemusí vydat automaticky, ale na požádání kupujícího vždy! Reklamovat může zákazník i výrobek ve slevě, pokud se nejedná o vadu, kvůli které byla cena snížena.

6. Prodejce má o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Pokud je to potřeba, může před rozhodnutím zboží posílat na odborné posouzení, ale na vyřízení má vždy maximálně 30 kalendářních dní. V této lhůtě musí být spotřebitel vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace – protokol o reklamaci musí být písemný a musí mj. obsahovat způsobu vyřízení reklamace a v případě jejího zamítnutí také odůvodnění.

7. Vada, která se projeví do 6 měsíců od koupě, se považuje za vadu, která tam byla v okamžiku uzavření kupní smlouvy (pokud opak neprokáže prodejce nebo tak nevyplývá z charakteru vady) a v takovém případě má spotřebitel právo si vybrat, zda chce zboží opravit nebo vyměnit, pokud jeho požadavek není nepřiměřený. Prodejce je povinen mu vyhovět, pokud to nelze, má spotřebitel právo na slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

8. V případě, že zákazník požadujete výměnu zboží, má zákazník právo požadovat stejnou značku, typ i provedení, nemá-li ho již prodejce k dispozici, máte právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat tedy navrácení kupní ceny zboží.

9. Reklamace se považuje za vyřízenou v okamžiku, kdy o tom prodejce prokazatelným způsobem spotřebitele informuje.

10. Jakmile je reklamace vyřízena, je spotřebitel povinen si své zboží vyzvednout. V opačném případě je prodejce oprávněn účtovat si skladné!

 

 

 

Rychlé vyhledávání !

HLEDÁTE KONKRÉTNÍ ZÁLEŽITOST ?

Pro nejrychlejší orientaci na stránkách využijte RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ!

Nejnovější videopřednáška!

Základy práva - Ústava (Video přednáška) (www.proObcany.cz - www.kurzyobrany.cz)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ (www.proObcany.cz - www.kurzyobrany.cz)

Partnerské projekty!

  

Kde nás najdete / Kontakt

KORESPONDENČNÍ ADRESA

PRO PODPORU ČESKÉ STÁTNOSTI o.p.s.
Tyršova 609 Milovice 289 24

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web: www.proObcany.cz / www.proPravo.eu

Napsat nám můžete i na FB